Bestuur

Het dagelijks bestuur van IJsvermaak Zuideinde bestaat uit de volgende personen:
Erik Bosma voorzitter
Michel vollebrecht secretaris, lid Plassentocht bestuur
Harry Pieterse penningmeester
   
Overige bestuursleden en hun belangrijkste taken:
   
Cees Blom EHBO
Joop van der Hoorn baan commissaris, public relations
Hans Roozendaal Onderhoud veeg machines en clubgebouw. 
Ben van Lammeren baan commissaris, stempelpost aangelegenheden
Esther Verhaar
Mark Pieterse lid Plassentocht bestuur, website beheer