Plassentocht kan helaas geen doorgang vinden

Ijsvermaak zuideinde ledenvergadering

Deze ledenvergadering zal worden gehouden op

vrijdag 22 december 2017 in de feestzaal van café

“De Eerste Aanleg”. Aanvang 20.00 uur

AGENDA

 1. Opening.

 2. Notulen secretaris.

 3. Jaarverslag secretaris.

 4. Ingekomen stukken en mededelingen.

 5. Jaarverslag penningmeester.

 6. Verslag bevindingen kascontrolecommissie.

 7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

 8. Pauze.

 9. Bestuursverkiezing. Aftredend: Theo v. Dam herkiesbaar: Stephan Krimpenfort, Hans Roozendaal nieuw bestuurslid: Michel Vollebregt.

10 Gratis verloting

 1. Rondvraag.

 2. Sluiting. Na de vergadering “Rad van Avontuur” met veel kerstbout.

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}